مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

بهار سود‌آوری صندوق پیشگامان سرمایه نو‌آفرین در پاییز ۱۳۹۸


مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک - ۱۳۹۸-۱۰-۲۱ - 0 دیدگاه

صندوق سرمایه‌گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین با مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک دارای مجوز سبدگردانی از سازمان بورس و اوراق بهادار، موفق به کسب رتبه دوم پربازده ترین صندوق های درآمد ثابت بازار سرمایه، با بازدهی ۱۳.۳۴ درصد (معادل سالیانه ۵۳.۳۶ درصد) در فصل پاییز گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین با مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨۴، فعالیت می‌نماید. این صندوق با شماره ۱۱۶۶۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. مطابق ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سرمایه‌گذاری در این صندوق معاف از مالیات است.

از اهداف این صندوق می توان به کسب بازدهی معقول و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران، تجمیع سرمایه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای روی آن، افزایش نقد‌شوندگی اوراق بها‌دار برای سرمایه‌داران خرد نام برد.

 

عملکرد صندوق پیشگامان سرمایه نو‌آفرین

 

این صندوق به طور میانگین موفق به کسب بازدهی سه‌ماهه ۱۳.۳۴ درصد در فصل پاییز (بازدهی سالانه ۵۳.۳۶ درصد) شده است. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت پیشگامان سرمایه نوآفرین را می توان بهترین جایگزین برای سپرده های بانکی به حساب آورد.

 

نوشته های مرتبط