مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) – مقدمه


مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک - ۱۳۹۸-۱۱-۰۱ - 0 دیدگاه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity (PE))  یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری هستند که به وسیله شرکت‌های سرمایه‌گذار خصوصی و به نمایندگی از گروهی از سرمایه‌گذاران اداره می‌شوند. سرمایه این صندوق‌ها با این دیدگاه تامین می‌شود که بخشی از سهام شرکت‌های خصوصی تملک و سپس در یک بازه زمانی واگذار گردد.

بیشتر صندوق‌های خصوصی در قالب یک مشارکت محدود با سرمایه ثابت تشکیل می‌شوند که اهداف سرمایه‌گذاری آنها از قبل کاملا تعیین‌نشده که از این جهت به آنها اصطلاحاً «خزانه کور‌کورانه» یا «Blind Pool» گفته می‌شود. این صندوق‌های با سرمایه ثابت معمولاً دارای طول عمر محدود هستند و از سرمایه‌گذاران می‌خواهند متعهد به تامین سرمایه صندوق برای تمام طول عمر صندوق (معمولا ۱۰ سال)، بدون حق بازخرید و یا برداشت باشند.

هرچند سرمایه‌گذاران در یک صندوق PE دیدگاه روشنی نسبت به نوع سرمایه‌گذاری‌های صندوق دارند (مثلا تملک شرکت‌های میان‌رده اروپایی) اما نقشی در انتخاب یکایک شرکت‌هایی که صندوق می‌خواهد در آنها سرمایه‌گذاری کند ندارند، که این در واقع همان مفهوم «Blind Pool» است.

البته اخیراً بازار ثانویه برای واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های خصوصی در حال توسعه است که می‌تواند باعث نقدشوندگی برای سرمایه‌گذارانی که قصد فروش منافعشان در یک صندوق خصوصی را دارند، شود. این بازار ثانویه در دهه گذشته به سرعت گسترش یافته که دلیل آن هم ایجاد صندوق‌های تخصصی ‌است که برای خرید ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های خصوصی ایجاد شده‌اند.

نمودار زیر تصویری از مجموعه‌هایی که در ایجاد یک صندوق خصوصی با مشارکت محدود نقش دارند را نشان می‌دهد:

نوشته های مرتبط