مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

تأمین مالی کسب‌و‌کار‌های نو‌پای موج دوم و سوم از مسیر تأمین مالی جمعی (Crowdfunding)

پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران در دومین روز از برپایی خود، شاهد برگزاری پنلی با موضوع تامین مالی…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۰۹-۰۳