مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

بهمن ۱۳۹۸

معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) - مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity (PE))  یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری هستند که به وسیله…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۱-۰۱

تاثیر لایحه بودجه ۱۳۹۹ ایران بر صنعت پتروشیمی، کاهش محسوس حاشیه سود نا‌خالص

با توجه به تحریم های آمریکا و محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد کشور، بودجه سال ۱۳۹۹ می تواند…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۰-۲۹

بهار سود‌آوری صندوق پیشگامان سرمایه نو‌آفرین در پاییز ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین با مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک دارای…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۰-۲۱