مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

مقاله


دسته بندی

معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) - ارکان صندوق

چنانچه در پست مقدمه‌ای بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی اشاره شد ارکانی در تشکیل و اداره…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۱-۱۵

معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity) - مقدمه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity (PE))  یکی از ابزارهای سرمایه‌گذاری هستند که به وسیله…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۱-۰۱

تاثیر لایحه بودجه ۱۳۹۹ ایران بر صنعت پتروشیمی، کاهش محسوس حاشیه سود نا‌خالص

با توجه به تحریم های آمریکا و محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد کشور، بودجه سال ۱۳۹۹ می تواند…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۰-۲۹