مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

پایان موفقیت‌آمیز پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ایران در فرابورس

پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی بازار سرمایه در فرابورس ایران، صندوق اعتبار…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۲-۲۰

آغاز پذیره‌نویسی صندوق خصوصی «اعتبار سرمایه نوآفرین» در فرابورس با نماد «نوآور»

پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی «اعتبار سرمایه نوآفرین»، اولین صندوق سرمایه‌گذاری…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۲-۰۶

اطلاعیه پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی «اعتبار سرمایه نوآفرین» در نماد «نوآور» از روز سه‌شنبه شش اسفند‌ماه ۱۳۹۸ به مدت ۱۰ روز کاری

به اطلاع می‌رساند «صندوق سرمایه گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین» در نظر دارد واحدهای…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۲-۰۴

بهار سود‌آوری صندوق پیشگامان سرمایه نو‌آفرین در پاییز ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری پیشگامان سرمایه نوآفرین با مدیریت شرکت مشاور سرمایه گذاری فاینتک دارای…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۱۰-۲۱

پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، مسیری ناهموار برای چشم‌اندازی محو و کم‌فروغ

  ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﻰ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮاى ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺮاى رﻓﻊ…

مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک ۱۳۹۸-۰۹-۱۹
Load MoreLoading